Oude Kerk Charlois

Oude Kerk Charlois, Charloisse Kerksingel 35, 3082 DA ROTTERDAM(Charlois)
Info: Tel. 010 – 429 1343

LOCATIE; bereikbaar met tram 2; bus 70


Organisten: Matthijs Breukhoven, Aad de Roon, Jaap van Gils en Henk Groeneweg.


Hess orgel
De Hervormde Kerk te Rotterdam-Charlois is van oorsprong eeuwen oud. Dat is nog altijd te zien aan de toren, die is blijven staan toen men in de vorige eeuw de kerk vernieuwde. Tegen de oude toren werd een nieuw gebouw neergezet in een voor die tijd kenmerkende stijl. Het interieur is inmiddels grondig veranderd, maar behield zijn voortreffelijke akoestiek. Het orgel in deze kerk werd in 1784 gebouwd door H.H. Hess uit Gouda. Het werd na keuring in de werkplaats door de Haarlemse organist J. Radeker naar de kerk overgebracht. Echter, het werd daar drie jaar niet bespeeld vanwege het overlijden van de schenker, de ambachtsman Dirk de Man. Eerst in 1787 werd het in gebruik genomen. Er werd toen als volgt over geschreven: “Dit deftige orgel geeft een zeer luisterryke vertooning, wyl’er niets aan is gespaard, het welk tot nut of sieraad van t zelve kon verstrekken….”.

In 1832 vond de eerste wijziging plaats door Joachim Reichner. In de daarop volgende decennia waren het achtereenvolgens de firma Van Den Haspel, Scholgens en Van der Weyden, Standaart, G. van der Kley, Leeflang en van Vulpen die wijzigingen en/of restauraties uitvoerden. De firma Leeflang voerde een uitgebreide restauratie uit in 1952, geheel in de geest van die tijd.

Bij de jongste restauratie zijn vele wijzigingen ongedaan gemaakt. De oorspronkelijke situatie bleek echter niet verantwoord gereconstrueerd te kunnen worden. Zodoende is de hoofdwerklade nu weer opnieuw teruggebracht in de situatie van de bouw van het orgel, terwijl het bovenwerk voornamelijk de dispositie van 1868 weerspiegelt. Het Pedaal, oorspronkelijk aangehangen, bleef zelfstandig; het pijpwerk is in een aparte kas achter de hoofdkas geplaatst. Sinds mei 1983 heeft het orgel de volgende dispositie:

Hoofdmanuaal: Praestant 8 vt. 1784 C t/m dis0 in het front
  Bourdon 16 vt. 1784
  Holpijp 8 vt. 1784
  Octaaf 4 vt. 1784
  Nachthoorn (cylindrisch) 4 vt. 1983
  Quint 3 vt. 1784
  Octaaf 2 vt. 1784
  Flageolet 1 vt. 1784/1983
  Cornet 6 sterk discant   1784/1983
  Mixtuur bas/disc 3 en 5 sterk   1784/1983
  Sexquialter 2-3 sterk   1983
  Trompet bas/discant 8 vt. 1983
       
Bovenwerk: Holpijp 8 vt. 1784
  Viool 8 vt. 1868
  Praestant 4 vt. 1784/1868
  Fluit (gedekt) 4 vt. 1784 bas/ 1983 discant
  Quintfluit (conisch) 3 vt. 1808(?)
  Woudfluit (conisch) 2 vt. onbekend
       
Pedaal: Subbas (hout) 16 vt. 1929
  Octaafbas 8 vt. 1983
  Fagot (cylindrisch) 16 vt. 1983
       
  Omvang Manualen: C -f3 Manuaalkoppel
  Omvang Pedaal: C –d1 Pedaal koppel
      Tremulant bovenwerk

Toonhoogte: a -415 Stemming: Kirnberger
Samenstelling der vulstemmen:
Mixtuur bas C: 2-11/3-1
disc. c’: 102/3-8-51/3-4-22/3(2 laagste koren nieuw)
Sexquialter C: 2/3-2/5
c0: 11/3-4/5
c’: 22/3- 13/5-13/5
Cornet disc. c’: 8-4-22/3-2-13/5-11/3
(De twee hoogste koren grotendeels nieuw).

De restauratie door de firma Gebr. van Vulpen te Utrecht werd uitgevoerd onder auspiciën van de Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk, waarvoor de organist Klaas Bolt als adviseur optrad. Als rijksadviseur voor orgels was de heer O. B. Wiersma bij deze restauratie betrokken.

Matthijs Breukhoven

Matthijs Breukhoven (1992) volgde zijn eerste piano- en orgellessen aan de SKVR-muziekschool te Rotterdam en daarna bij Frank J. van Wingerden. Hij ontving als voorbereiding op zijn conservatoriumstudie 5 jaar les van Arjen Leistra. Matthijs studeerde bachelor orgel aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) bij Ben van Oosten en Bas de Vroome. Daarnaast kreeg hij improvisatielessen van Hayo Boerema en koordirectie bij Wiecher Mandemaker. Daarna studeerde Matthijs master orgel aan de hogeschool voor de kunsten te Utrecht bij Reitze Smits. Naast orgel studeerde Matthijs bijvakken klavecimbel bij Siebe Henstra en beiaard bij Christiaan Winter. In 2021 studeerde hij af als Master of Music.

Hij is organist van de Oude kerk te Rotterdam-Charlois en de Alexanderkerk te Rotterdam. Daarnaast is Matthijs dirigent van het Christelijk Mannenkoor Scheveningen, Christelijk gemengd koor Shining uit Bergschenhoek en Christelijk koor Joy uit Rotterdam.

www.matthijsbreukhoven.nl

Concertcommissie
De concerten in de Oude Kerk Charlois worden georganiseerd door een concertcommissie onder voorzitterschap van Matthijs Breukhoven.