Donateurs

Al het werk binnen Rotterdam Orgelstad wordt door bestuursleden, vrijwilligers en organisten verricht. De stichting ontvangt voor het reguliere werk geen enkele subsidie.
De belangrijkste bron van inkomsten is de vrije gift bij de uitgang na afloop van het jaarlijkse promenadeconcert. Daarom zijn giften en sponsoring van groot belang.

Donateurs
Voor minimaal € 15,- per jaar bent u donateur van de Stichting Rotterdam Orgelstad. Donateurs ondersteunen met hun bijdragen de activiteiten van de stichting.
Donateurs ontvangen de Orgelagenda’s en het Jaarverslag per email of post. Daarnaast worden ze op de hoogte gehouden van de overige activiteiten van de stichting en krijgen korting op die activiteiten.

Sponsoren
Degenen die belangstelling hebben voor sponsoring wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter of de penningmeester van het bestuur.
Alle betrokkenen bij ons werk zijn gebaat bij medewerking en financiële steun in welke vorm dan ook. En wat dát betreft hebben wij óók vertrouwen in de toekomst!

Financiële schenkingen (giften) aan Rotterdam Orgelstad als culturele instelling
zijn als gift aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Het banknummer is: NL18INGB0009522962

Contact
U kunt zich aanmelden als donateur of sponsor door onderstaand formulier in te vullen of

– schriftelijk: p/a Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam

    Contactformulier

    Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.