Algemeen

 

Rotterdam was in het verleden een bekende orgelstad. Met het bombardement van 1940 zijn veel historische orgels verloren gegaan, maar anno 2003 kent Rotterdam door restauratie en (historiserende) nieuwbouw weer een indrukwekkend en gevarieerd orgelpotentiaal! Daarom tracht de stichting op bijzondere en niet alledaagse wijze de Rotterdamse orgels en orgelcultuur als belangrijk onderdeel van het stedelijk culturele erfgoed opnieuw in de belangstelling te brengen. De in 2002 opgerichte stichting Rotterdam Orgelstad heeft als doelstelling ‘het op de meest ruime wijze bevorderen van de orgelkunst in Rotterdam en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’, etc.

Nederland neemt een unieke positie op de wereld in als het gaat om de vele goede orgels en de uitstekende organisten. Rotterdam is vanouds een stad met een rijke orgelcultuur en voor zowel kenners als liefhebbers is er op orgelgebied veel te beleven.
Maar voor de toekomst zien de vooruitzichten er niet rooskleurig uit. In het algemeen neemt de belangstelling voor de orgelmuziek – ook in de media – gestaag af. Het sluiten van kerken vermindert het aantal concertmogelijkheden.
De eeuwenlange traditie met haar schatrijke orgelrepertoire verdient echter onverminderd aandacht van iedereen met een warm hart voor deze muziekvorm.
De al vele jaren bestaande wens met een stedelijk initiatief de bevordering van de orgelkunst daadwerkelijk ter hand te nemen leidde eind 2002 tot de oprichting van de Stichting Rotterdam Orgelstad met de volgende

DEELNEMERS

Concertlocatie Locatie Organist
Andreaskerk Heer Vrankestraat 51, Oude Noorden Niels-Jan van der Hoek
Bergsingelkerk Bergsingel 150-152, Oude Noorden Edwin Vooijs
Citykerk Het Steiger Hang 18, Centrum Anton Doornhein

Concertgebouw

De Doelen

Schouwburgplein 50, Centrum Adriaan Hoek
Fonteinkerk Terbregselaan 3, Hillegersberg Eric van Dalum,
Goede Herderkerk Kastanjeplein 28, Schiebroek Iddo van der Giessen
Grote Kerk Overschie Overschiese Dorpsstraat 95, Overschie Jan Teeuw
Hillegondakerk Kerkdreef 2, Hillegersberg Vincent de Ridder
Hoflaankerk Hoflaan 2. Kralingen Wouter van der Wilt
Kathedraal RK Mathenesserlaan 307, Centrum-West Aart de Kort
Lambertuskerk Oostzeedijk beneden 1-3, Kralingen Eric Koevoets
Laurenskerk Grotekerkplein 27, Centrum Hayo Boerema
Oude Kerk Charlois Charloisse Kerksingel 35, Charlois Matthijs Breukhoven

Open Hof Ommoord

Hesseplaats 441, Ommoord

Willem Blonk

Paradijskerk

Nieuwe Binnenweg 25, Centrum

Matthijs van der Wilt
Pauluskerk

Mauritsweg 20, Centrum

Jan Blankers
Pelgrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20, Delfshaven Gerard van der Zijden
Stadhuis Burgerzaal Coolsingel 40, Centrum Adriaan Hoek

De deelnemende concertcommissies laten zich bij de Stichting Rotterdam Orgelstad
vertegenwoordigen door de organisten.

De deelnemers (kerken en concertzalen) zijn zowel muzikaal als financieel zelf verantwoordelijk voor de eigen concerten. De Stichting Rotterdam Orgelstad functioneert in deze uitsluitend als service – instituut. Deze deelnemers bieden tezamen een uiterst gevarieerd aanbod.

De stichting biedt de deelnemers een netwerk en een overlegstructuur voor de belangen van de organisten en de beheerders van de orgels.
Het bestuur neemt zelf bijzondere activiteiten ter hand, daarbij gesteund door vrijwilligers. Door deze aanpak kan de orgelcultuur van Rotterdam zich beter ontwikkelen.

ACTIVITEITEN ROTTERDAM ORGELSTAD

• Uitgave van de Rotterdamse orgelagenda waarin alle orgelconcerten en concerten met orgel van de deelnemers zijn vermeld. Deze verschijnt ongeveer 6x per jaar en is in alle deelnemende kerken aanwezig, wordt toegezonden aan de donateurs en wordt tevens in diverse publieke ruimten neergelegd.
 Promenadeconcert door de aangesloten organisten op de eerste zaterdagmiddag van maart op alle orgels van de Laurenskerk. Informatiemarkt van de deelnemende concertcommissies voor en na het promenadeconcert, ook verkoop van muziek, DVD ’ s, lezingen, presentaties, demonstraties en een fotohoek met voormalige Rotterdamse kerken, orgels en organisten.
 SnertOrgelTram / OrgelbuS op een zaterdag in april door Rotterdam met lezingen en excursies naar orgels in de stad.
Gezamenlijke initiatieven van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten en onze Stichting voor symposia, lezingen en innovatieve accenten.
 RODA, de ROtterdamse orgelDAgen i.s.m. Concert- en Congresgebouw De Doelen, Codarts, Hogeschool voor de Kunsten, Stichting Laurenskerk, Stichting Stadsmuziek en VNPO.
 Website van Rotterdam Orgelstad met gegevens van de orgels en organisten en andere wetenswaardigheden zoals de concertgegevens.

TOEKOMST
Vanaf de eerste jaren van het bestaan van onze stichting wordt met enige regelmaat onderzoek gedaan en worden gesprekken gehouden met andere partijen welke een plaats in het Rotterdamse muziekleven innemen.
Wij hielden een enquête; spraken met vaste bezoekers van de orgelconcerten; wij onderhouden diverse contacten en nemen deel aan de organisatie van gezamenlijke activiteiten en maken gebruik van de ervaringen buiten Rotterdam.
Er is bij bestuur en deelnemers daardoor niet alleen veel kennis en ervaring in huis over het door de stichting na te streven doel, maar juist de bundeling van initiatieven en de wil om samen te werken stimuleert om gezamenlijk verder te gaan.